051-37641164 info@aacir.com

نرم افزار تاکسی اینترنتی آس(نسخه راننده)

نرم افزار تاکسی آس نرم افزار تاکسی اینترنتی آس(نسخه راننده)

نرم افزار تاکسی اینترنتی آس(نسخه راننده)

ارسال شده توسط admin

آس تاکسی (نسخه راننده)

نسخه راننده این اپلیکیشن برای راننده های آژانسهایی که به تاکسی اینترنتی مجهز شده اند قابل فعال شدن می باشد.

در این اپلیکیشن امکاناتی گنجانده شده است که عبارتند از:

1- ورود خودکار راننده ها فقط با باز کردن نرم افزار و انتخاب گزینه آماده سرویس

2- امکان دریافت سرویس از طریق اپلیکیشن مسافر

3- امکان دریافت سرویس از طریق دفتر آژانس

4- امکان مشاهده مانده حساب راننده

5- امکان اعلام سوختگیری توسط راننده و خارج نشدن راننده از صف راننده های آماده سرویس

6- گزارش سرویسهای قبلی انجام شده توسط راننده

7- امکان درخواست سرویس توسط راننده

8- امکان پرداخت پورسانت توسط نرم افزار همراه(به زودی)

9- امکان تغییر ایستگاه

  • شهریور 2, 1396