051-37641164 info@aacir.com

شرکت تاکسي بيسيم صيادکار انزلي

نرم افزار تاکسی آس اخبار شرکت تاکسي بيسيم صيادکار انزلي

اخبار

شرکت تاکسي بيسيم صيادکار انزلي

ارسال شده توسط admin

نقلیه در 24 ساعت شبانه روز با شرکت تاکسی بیسیم صیاد کارانزلی ما مجرب ترین رانندگان را برای شما در نظر گرفته ایم.  نرم افزار تاکسی سرویس آس جهت ارائه خدمات شایسته تر و درخور هموطنان در این مجموعه راه اندازی گردید.

  • مرداد 9, 1398

نوشته شده توسط admin

دیدگاه بسته شده است