051-37641164 info@aacir.com

قیمت نرم افزار تاکسی

نرم افزار تاکسی آس قیمت نرم افزار تاکسی

قیمت نرم افزار تاکسی

ارسال شده توسط admin

نرم افزار تاکسی سرویس آس دارای 3 نسخه عادی، حرفه ای و ویژه می باشد که به شرح زیر است:

نرم افزار تاکسی سرویس عادی
قیمت 3.500.000 ریال
3 ماه خدمات رایگان پشتیبانی
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد
 
 
نرم افزار تاکسی سرویس حرفه ای
قیمت 4.000.000ریال
3 ماه خدمات رایگان پشتیبانی
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد
قابلیت اضافه کردن تاکسی اینترنتی به آژانس
 
نرم افزار تاکسی سرویس ویژه
قیمت 4.600.000ریال
3 ماه خدمات رایگان پشتیبانی
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد
قابلیت اضافه کردن تاکسی اینترنتی به آژانس
باز بودن تمامیه گزینه های موجود در نرم افزار
  • مهر 17, 1396